Voorwaarden Pech op Weg Service

  • – De auto dient onderhouden te zijn bij en volgens de richtlijnen van het    deelnemende Pech op Weg Service autobedrijf.
  • – De Pech op Weg Service is geldig 30.000 KM of maximaal 1 jaar na het  uitvoeren van een onderhoudsbeurt.
  • – De Pech op Weg Service is uitsluitend toepasbaar als er een geldige  uitgifte-brief in het voertuig aanwezig is.
  • – In geval van pech , direct en uitsluitend contact wordt opgenomen met de  Pech op Weg Service Alarmcentrale op telefoonnummer (0031) 570783503.

Pech op Weg Service biedt u binnen Nederland:

  • – Pechhulp, ook in eigen woonplaats, inclusief- Lege accu ook als de lichten zijn blijven branden.- Lege tank of verkeerde brandstof getankt.- Sleutels kwijt of afgebroken.- Verwisselen van een lekke band.- Kleine reparatie op de plek van stranding
  • – Transport naar het dichtstbijzijnde Pech op Weg Service deelnemende autobedrijf of naar de dichtsbijzijnde dealer van het merk auto waarin u rijdt.
  • – Indien de auto binnen 2 uur na aankomst van de hulpdienst niet te repareren is bestaat er recht op vervangend vervoer voor maximaal 2 werkdagen.
  • – Bij lekke band en geen reservewiel indien noodzakelijk 1 dag vervangend vervoer.
  • – Vervangend vervoer hoeft niet gelijkwaardig te zijn.
  • – De alarmcentrale bemiddeld in het kader van vervangend vervoer.
  • – Transport geldt voor de uitgevallen auto inclusief de eventueel hieraan gekoppelde aanhanger.

Pech op Weg Service biedt u in het buitenland:

  • – Pechhulp in alle landen die op de groene kaart staan.Transport geldt voor de uitgevallen auto inclusief de eventueel hieraan gekoppelde aanhanger naar een dealer van het merk auto waarin u rijdt.
  • – Indien de auto binnen 2 uur na aankomst van de hulpdienst niet te repareren is bestaat er recht op vervangend vervoer voor maximaal 4 werkdagen.
  • – Vervangend vervoer hoeft niet gelijkwaardig te zijn.
  • – Vervangend vervoer is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het land van afgifte huurauto.
  • – De alarmcentrale bemiddeld in het kader van vervangend vervoer.
  • – Indien de reparatie niet binnen 4 dagen kan worden uitgevoerd zal uw auto naar uw autobedrijf in Nederland worden getransporteerd.
  • – De prijs van de reparatie ter plaatste is geen gegronde reden voor transport naar Nederland.
  • – Indien er geen gebruik wordt gemaakt van vervangend vervoer en het uitgevallen voertuig binnen 2 dagen te repareren is kan er gebruik worden gemaakt van maximaal 2 hotel overnachtingen. Hiervoor wordt maximaal € 80,00 per persoon per nacht vergoed.

Pech op Weg Service vervalt als:

  • – Door u zelf andere hulp is ingeschakeld dan de Pech op Weg Service.
  • – Als u op uw verzoek wordt afgeweken van deze voorwaarde.
  • – U ter plekke niet de geldige Pech op Weg Service uitgifte-brief of pas kan tonen.
  • – U niet aanwezig bent bij het voertuig als de hulpdienst ter plaatse komt.
  • – Als u niet de juiste locatie hebt opgegeven aan de alarmcentrale.
  • – Het voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet , bijvoorbeeld over belading waardoor het uitvallen voorkomen had kunnen worden.
  • – In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het autobedrijf welke de Pech op Weg Service documenten heeft afgegeven.

Pech op Weg Service bij schade:

Bij schade aan uw auto veroorzaakt door een aanrijding of ongeval waardoor uw auto niet meer aan het verkeer kan deelnemen dient u de alarmcentrale te waarschuwen die vermeld staat op uw groene kaart.